آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1396-10-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1396-10-02
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1396-10-03
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-10-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1396-11-01
تاریخ شروع همایش
1396-12-16
تاریخ پایان همایش
1396-12-17

دومین همایش جایگاه و نقش مادر

زمان برگزاری 16 و 17 اسفند ماه 1396


 

مجموعه مقالات سومین کنگره ملی روانشناسی ایران

دانلود

  

بدینوسیله به اطلاع کلیه نویسندگان عزیزی که  تا کنون بنا به هر دلیلی موفق به بارگذاری و ارسال مقاله نهایی خود برای چاپ در کتاب الکترونیک همایش نشدند می رساند که می توانند  مقاله تنظیم شده بر اساس فرمت ارائه شده که از طریق وب سایت همایش قابل دسترسی است را تا پایان روز یکشنبه سیزدهم  اسفند  با عنوان مقاله نهایی برای چاپ، به آدرس زیر ایمیل نمایند

Mother.conf@ut.ac.ir 


 

آدرس پستی جهت ارسال پوستر مقالات به صورت پستی: 

 تهران. بزرگراه جلال آل احمد. روبروی کوی نصر. خیابان دکتر کاردان. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. طبقه اول، کتابخانه موسسه روانشناسی، آقای غفوری.

  

 اطلاعیه در خصوص ثبت نام همایش و واریز هزینه ها

 

ضمن تبریک به شرکت کنندگانی که مقالات آنها در دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر پدیرفته شده است، به اطلاع می رساند از آنجا که طبق تصمیم گیری شورای سیاستگذاری و علمی همایش کلیه مقالات پذیرش شده به صورت پوستر و شفاهی در کتاب همایش به چاپ خواهد رسید، لذا کلیه شرکت کنندگانی که مقالات آنها مورد پذیرش شفاهی یا پوستری قرار گرفته است ملزم به ثبت نام و واریز هزینه های مربوطه هستند. 


 


 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان عزیز می رساند  برنامه علمی همایش و اطلاع از زمانبندی ارائه مقالات شفاهی و نشست های تخصصی در سایت همایش قابل دسترسی می باشد.فرم شرکت در همایش

اساتید

1,500,000

ریال

دانشجویان

1,000,000

ریال

شرکت کننده آزاد

500,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

250,000

ریال