ضمن تبریک به پژوهشگران ارجمند، مقالات پذیرفته شده در دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر به شرح زیر میباشد.

خواهشمند است با مراجعه به سوابق مقاله، نسبت به کد مقاله اطمینان حاصل کنید.

 

فهرست مقالات پذیرفته شده

 

 

نتیجه نهاییی

عنوان مقاله

کد مقاله

ارائه به صورت پوستر

نیازسنجی آموزشی و حمایت اجتماعی مادران دارای فرزند با نشانگان داون

1000MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

شاخص ترین نقش مادران در نظام خانواده از چشم انداز دینی و با رویکردی روان شناختی

1004MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

منزلت مادر در نظام حقوقی اسلام

1005MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بررسی تطبیقی نقش و جایگاه مادر، در بوستان و گلستان سعدی

1007MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بازتاب نقش و جایگاه مادر در منابع تاریخی دوره صفویه

1010MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بازتاب نقش و جایگاه مادر در منابع تاریخی دوره های افشاریه و زندیه

1011MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بررسی آگاهی مادران نسبت به آسیب‌های کودکان و جلوگیری از آسیب در خانه در اثر توانمندسازی مادران

1012MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بررسی حمایت های قانون و حقوق اسلامی از مادران باردار

1016MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تعیین اثر موسیقی درمانی مشارکتی بر کاهش استرس و اضطراب مادران و کودکان کاشت حلزونی شنوائی

1018MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

جایگاه تربیتی زن در خانواده از دیدگاه قرآن کریم

1019MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

سلامت اجتماعی و معنوی مادر و حمایت از آن

1021MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

پیش بینی اضطراب در دوران بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز

1024MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

پیش بینی اضطراب بارداری بر اساس بهزیستی ذهنی و شادکامی در زنان باردار شهر تبریز

1025MOTHERCONF

ارائه شفاهی

اشتغال و باروری: مطالعه ای در بین زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر یزد

1026MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

مادر و تربیت فرزند

1029MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش پیش‌فرض‌های معرفتی در رویکردهای متفاوت مادران به زندگی

1030MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بررسی مقایسه‌ای پدران و مادران در عقلانیت نظری و عملی از نگاه قرآن

1031MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش شفقت به خود در کاهش استرس دوران بارداری

1034MOTHERCONF

ارائه شفاهی

نقش مادر در مدیریت فضای خانه، مطالعه موردی: تاثیرات فضای مجازی در افزایش مهاجرت های غیرمتعارف جوانان

1036MOTHERCONF

ارائه شفاهی

نقش سابقۀ زایمان در عاطفه مثبت، عاطفۀ منفی و رضایت از زندگی مادران باردار ‏

1041MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تحلیل محتوای بازنمایی تصویر مادر در کتاب های هدیه آسمان و فارسی پایه های اول تا ششم ابتدایی

1042MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

جایگاه و منزلت مادر از نگاه فقه

1043MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش مادر در پیدایش سواد کودکان

1044MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

مادری در سینمای ایران (تحلیل روایت فیلم لیلا)

1046MOTHERCONF

ارائه شفاهی

رابطه سبک والدینی مادران با شادکامی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 9 تهران

1050MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

برررسی اثرات اشتغال زنان بر تعارض های نقش خانوادگی آنان

1061MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش و جایگاه حیاتی اما در حال فراموش مادر در تربیت فرزندان با تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی آموزش و پرورش

1062MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

حمایت حقوقی از مادران در قانون برنامه ششم توسعه؛دستاوردها و چالش ها

1064MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تحلیل جامعه شناختی سیمای مادر در قرآن با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

1065MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بررسی اثرات شاغل و یا غیر شاغل بودن مادران بر کودکان مهدکودکی

1066MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

حمایت اجتماعی و کاهش تنیدگی روانی مادران دارای فرزند اوتیسم (مقاله مروری)

1067MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بررسی چگونگی حضور زنان در جوامع انسانی مبتنی بر حفظ کرامت وسلامت اجتماعی

1068MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تبیین نقش باورهای دینی و فرهنگ فردگرایی بر مادری و تمایل به فرزندآوری

1070MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

واکاوی تجارب زیسته زنان شاغل ازنقش مادری و قوانین شیردهی در محیط کار

1072MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

واکاوی نقش مادر در تربیت فرزند در دوران نوجوانی

1074MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

سنتز پژوهی بازنمایی زنان در سینمای ایران

1075MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش و جایگاه ملکه‌های مادر در حرم‌سرای پادشاهان صفویه

1076MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تبیین چرایی(ضرورت، اهداف) اشتغال مادران با توجه به آموزه های تربیتی اسلام

1078MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

گونه شناسی اشتغال براساس جنسیت

1079MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

واکاوی نقش مادران شاغل در تربیت فرزندان

1080MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

واکاوی نقش مادران در آموزش به فرزندان: دوران بلوغ، تربیت جنسی و ازدواج

1082MOTHERCONF

ارائه شفاهی

رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و خودکارآمدی والدگری مادران شاغل در شهر یزد

1085MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی دبستان کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر توجه به منزلت نقش مادر

1091MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

دانشگاه و تامین سلامت اجتماعی مادران سالمند با نگرشی بر سلامت اجتماعی زنان ساکن خانه سالمندان و زنان سالمند عادی

1093MOTHERCONF

ارائه شفاهی

واکاوی نقش مادر در بهره‌مندی بهینه فرزندان از فضای مجازی با توجه به تعالیم اسلامی

1094MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تأثیر اشتغال مادران بر تربیت فرزندان از دیدگاه مزلو

1095MOTHERCONF

ارائه شفاهی

بررسی تحولی تصویر مادر در کودکان 8 تا 12 ساله: با نگاهی بر تفاوت های جنسیتی

1096MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تصویر مادر در ضرب المثلهای فارسی: یک پژوهش کیفی

1097MOTHERCONF

ارائه شفاهی

بررسی مفهوم مادری دربین دو نسل از زنان

1071MOTHERCONF

ارائه شفاهی

نقش مادر در اندیشه‌ورزی کودک در جامعه ایران

1102MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

جایگاه و نقش مادر در دین صابئین مندائی

1109MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

پروژه پاسداشت خرد طب پیشگیریسپاس الگوی خود شفابخشی طب تغذیه فیتو و طب ورزشی چی گانگ توسط مادران در مدارس تهران

1116MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

مادران شاغل، چالشهای ترکیب کار و فرزندآوری

1120MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

توانمندسازی مادران سرپرست خانوار با رویکرد بیمه های اجتماعی

1052MOTHERCONF

ارائه شفاهی

مادر: نمونه ی یک فرد خردمند از دیدگاه کودکان 6 تا 12 ساله

1122MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

جایگاه ومختصات مادری سنتی وجدید

1123MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تبیین نقش مادر در احساس امنیت و تعلق کودک با نگاه ویژه به دیدگاه آبراهام مزلو

1124MOTHERCONF

ارائه شفاهی

تجربه زیسته مادران تک فرزند

1126MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش شیر دهی در سلامت روان مادر

1129MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش مادر در رشد اجتماعی فرزند در سینمای دهه‌‌ی 90 ایران با تکیه بر دو فیلم «دهلیز» و «ناهید»

1132MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

جایگاه مادر در شعر معاصر عربی

1134MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

بررسی مفهوم زمینمادر در اساطیر ایرانی با بررسی موردی ایزدبانوی کیریریشه

1136MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش مادران در ترویج سبک زندگی ایرانی  اسلامی

1138MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

نقش وجایگاه مادردرتربیت فرزندان

1139MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

حمایت از مادران زندانی و فرزندان آن ها در پرتو عملکرد نهادهایِ معاهداتیِ حقوق بشریِ نظام ملل متحد

1140MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

تبلور رهیافت‌های پیشگیرانه از رهگذر نقش مادر در جرم‌شناسی بالینی

1141MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

حمایت از مادران معلول در پرتوِ کنوانسیونِ سازمانِ مللِ متحد در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت

1142MOTHERCONF

ارائه شفاهی

مهارت‌های ارتباط صمیمانه راهبرد موثر بر اضطراب بارداری مادران

1143MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

عنوان: جستاری نقادانه ازرویکرد برنامه ششم توسعه به امنیت قانونی مادران در برابر خشونت

1145MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

امکان اخذ نفقه آینده فرزند توسط مادر

1146MOTHERCONF

ارائه شفاهی

نقش تربیتی مادر در مراحل مختلف رشد از منظر اسلام و روان‌شناسی رشد

1149MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

اشتغال زنان و چالش‌های پیش رو

1150MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

خود تجربه گرایی مبنایی برای پرورش خلاقیت در خانواده

1151MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

اثر بخشی برنامه ماساژ کودکان بر بهبود میزان تعامل والد_کودک

1152MOTHERCONF

ارائه شفاهی

سیاست حمایت مالی از زن باردار در فقه و حقوق ایران

1153MOTHERCONF

ارائه به صورت پوستر

اثربخشی برنامه‌ی والدگری ذهن‌آگاهانه بر استرس والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا

1154MOTHERCONF