فهرست چکیده مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در کتابچه چکیده مقالات دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر به شرح زیر می‌باشد.

پژوهشگران ارجمند ، خواهشمند است با مراجعه به سوابق نسبت به کد مقاله اطمینان حاصل نمایید.

 

کد مقاله

عنوان مقاله

ردیف

1000-MOTHERCONF

نیازسنجی آموزشی و حمایت اجتماعی مادران دارای فرزند با نشانگان داون

1

1004-MOTHERCONF

شاخص ترین نقش مادران در نظام خانواده از چشم انداز دینی و با رویکردی روان شناختی

2

1005-MOTHERCONF

منزلت مادر در نظام حقوقی اسلام

3

1006-MOTHERCONF

اسطوره مادری و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن در ایران

4

1007-MOTHERCONF

بررسی تطبیقی نقش و جایگاه مادر، در بوستان و گلستان سعدی

5

1008-MOTHERCONF

ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر شادی زنان

6

1010-MOTHERCONF

بازتاب نقش و جایگاه مادر در منابع تاریخی دوره صفویه

7

1011-MOTHERCONF

بازتاب نقش و جایگاه مادر در منابع تاریخی دوره های افشاریه و زندیه

8

1012-MOTHERCONF

بررسی آگاهی مادران نسبت به آسیب‌های کودکان و جلوگیری از آسیب در خانه در اثر توانمندسازی مادران

9

1013-MOTHERCONF

تبیین توانمندسازی زنان

10

1014-MOTHERCONF

وظایف مادر در قرن21

11

1018-MOTHERCONF

تعیین اثر موسیقی درمانی مشارکتی بر کاهش استرس و اضطراب مادران و کودکان کاشت حلزونی شنوائی

12

1019-MOTHERCONF

جایگاه تربیتی زن در خانواده از دیدگاه قرآن کریم

13

1021-MOTHERCONF

سلامت اجتماعی و معنوی مادر و حمایت از آن

14

1026-MOTHERCONF

اشتغال و باروری: مطالعه ای در بین زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر یزد

15

1029-MOTHERCONF

مادر و تربیت فرزند

16

1030-MOTHERCONF

نقش پیش‌فرض‌های معرفتی در رویکردهای متفاوت مادران به زندگی

17

1033-MOTHERCONF

تأثیر آموزش والدین بر مبنای نظریه ی دلبستگی بر سازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی

18

1034-MOTHERCONF

نقش شفقت به خود در کاهش استرس دوران بارداری

19

1036-MOTHERCONF

نقش مادر در مدیریت فضای خانه، مطالعه موردی: تاثیرات فضای مجازی در افزایش مهاجرت های غیرمتعارف جوانان

20

1041-MOTHERCONF

نقش سابقۀ زایمان در عاطفه مثبت، عاطفۀ منفی و رضایت از زندگی مادران باردار ‏

21

1042-MOTHERCONF

تحلیل محتوای بازنمایی تصویر مادر در کتاب های هدیه آسمان و فارسی پایه های اول تا ششم ابتدایی

22

1043-MOTHERCONF

جایگاه و منزلت مادر از نگاه فقه

23

1044-MOTHERCONF

نقش مادر در پیدایش سواد کودکان

24

1050-MOTHERCONF

رابطه سبک والدینی مادران با شادکامی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 9 تهران

25

1054-MOTHERCONF

مادر، اشتغال و مشارکت اجتماعی

26

1061-MOTHERCONF

برررسی اثرات اشتغال زنان بر تعارض های نقش خانوادگی آنان

27

1062-MOTHERCONF

نقش و جایگاه حیاتی اما در حال فراموش مادر در تربیت فرزندان با تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی آموزش و پرورش

28

1064-MOTHERCONF

حمایت حقوقی از مادران در قانون برنامه ششم توسعه؛دستاوردها و چالش ها

29

1065-MOTHERCONF

تحلیل جامعه شناختی سیمای مادر در قرآن با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

30

1066-MOTHERCONF

بررسی اثرات شاغل و یا غیر شاغل بودن مادران بر کودکان مهدکودکی

31

1067-MOTHERCONF

حمایت اجتماعی و کاهش تنیدگی روانی مادران دارای فرزند اوتیسم (مقاله مروری)

32

1070-MOTHERCONF

تبیین نقش باورهای دینی و فرهنگ فردگرایی بر مادری و تمایل به فرزندآوری

33

1072-MOTHERCONF

واکاوی تجارب زیسته زنان شاغل ازنقش مادری و قوانین شیردهی در محیط کار

34

1074-MOTHERCONF

واکاوی نقش مادر در تربیت فرزند در دوران نوجوانی

35

1078-MOTHERCONF

تبیین چرایی(ضرورت، اهداف) اشتغال مادران با توجه به آموزه های تربیتی اسلام

36

1080-MOTHERCONF

واکاوی نقش مادران شاغل در تربیت فرزندان

37

1082-MOTHERCONF

واکاوی نقش مادران در آموزش به فرزندان: دوران بلوغ، تربیت جنسی و ازدواج

38

1085-MOTHERCONF

رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و خودکارآمدی والدگری مادران شاغل در شهر یزد

39

1091-MOTHERCONF

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی دبستان کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر توجه به منزلت نقش مادر

40

1094-MOTHERCONF

واکاوی نقش مادر در بهره‌مندی بهینه فرزندان از فضای مجازی با توجه به تعالیم اسلامی

41

1095-MOTHERCONF

تأثیر اشتغال مادران بر تربیت فرزندان از دیدگاه مزلو

42

1096-MOTHERCONF

بررسی تحولی تصویر مادر در کودکان 8 تا 12 ساله: با نگاهی بر تفاوت های جنسیتی

43

1097-MOTHERCONF

تصویر مادر در ضرب المثلهای فارسی: یک پژوهش کیفی

44

1071-MOTHERCONF

بررسی مفهوم مادری دربین دو نسل از زنان

45

1102-MOTHERCONF

نقش مادر در اندیشه‌ورزی کودک در جامعه ایران

46

1120-MOTHERCONF

مادران شاغل، چالشهای ترکیب کار و فرزندآوری

47

1122-MOTHERCONF

مادر: نمونه ی یک فرد خردمند از دیدگاه کودکان 6 تا 12 ساله

48

1123-MOTHERCONF

جایگاه ومختصات مادری سنتی وجدید

49

1124-MOTHERCONF

تبیین نقش مادر در احساس امنیت و تعلق کودک با نگاه ویژه به دیدگاه آبراهام مزلو

50

1126-MOTHERCONF

تجربه زیسته مادران تک فرزند

51

1129-MOTHERCONF

نقش شیر دهی در سلامت روان مادر

52

1132-MOTHERCONF

نقش مادر در رشد اجتماعی فرزند در سینمای دهه‌‌ی 90 ایران با تکیه بر دو فیلم «دهلیز» و «ناهید»

53

1133-MOTHERCONF

بازنمایی مادر شرقی-مادر غربی در سینما: بررسی موردی فیلم‌‌های «ویران شده» و «پسربچگی»

54

1136-MOTHERCONF

بررسی مفهوم زمین-مادر در اساطیر ایرانی با بررسی موردی ایزدبانوی کیریریشه

55

1138-MOTHERCONF

نقش مادران در ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی

56

1139-MOTHERCONF

نقش وجایگاه مادردرتربیت فرزندان

57

1140-MOTHERCONF

حمایت از مادران زندانی و فرزندان آن ها در پرتو عملکرد نهادهایِ معاهداتیِ حقوق بشریِ نظام ملل متحد

58

1141-MOTHERCONF

تبلور رهیافت‌های پیشگیرانه از رهگذر نقش مادر در جرم‌شناسی بالینی

59

1142-MOTHERCONF

حمایت از مادران معلول در پرتوِ کنوانسیونِ سازمانِ مللِ متحد در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت

60

1143-MOTHERCONF

مهارت‌های ارتباط صمیمانه راهبرد موثر بر اضطراب بارداری مادران

61

1150-MOTHERCONF

اشتغال زنان و چالش‌های پیش رو

62

1016-MOTHERCONF

بررسی حمایت های قانون و حقوق اسلامی از مادران باردار

63

1024-MOTHERCONF

پیش بینی اضطراب در دوران بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز

64

1025-MOTHERCONF

پیش بینی اضطراب بارداری بر اساس بهزیستی ذهنی و شادکامی در زنان باردار شهر تبریز

65

1031-MOTHERCONF

بررسی مقایسه‌ای پدران و مادران در عقلانیت نظری و عملی از نگاه قرآن

66

1046-MOTHERCONF

مادری در سینمای ایران (تحلیل روایت فیلم لیلا)

67

1068-MOTHERCONF

بررسی چگونگی حضور زنان در جوامع انسانی مبتنی بر حفظ کرامت وسلامت اجتماعی

68

1003-MOTHERCONF

چالشهای زندگی شهرنشینی وضرورت کسب مهارتهای اجتماعی مادران دارای فرزند معلول ذهنی

69

1035-MOTHERCONF

چالش های مادر در مراقبت از کودک با نیاز ویژه

70

1053-MOTHERCONF

نقش مادر در تحکیم خانواده و تأثیر آن بر اجتماع

71

1063-MOTHERCONF

واکاوی اهمیت نقش مادران درتربیت فرزندان در دوران کودکی

72

1092-MOTHERCONF

نقش مادر در حمایت و مراقبت از کودکان ناشنوا

73

1116-MOTHERCONF

پروژه پاسداشت خرد طب پیشگیری-سپاس الگوی خود شفابخشی طب تغذیه فیتو و طب ورزشی چی گانگ توسط مادران در مدارس تهران

74

1134-MOTHERCONF

جایگاه مادر در شعر معاصر عربی

75

1151-MOTHERCONF

خود تجربه گرایی مبنایی برای پرورش خلاقیت در خانواده

76

1152-MOTHERCONF

اثر بخشی برنامه ماساژ کودکان بر بهبود میزان تعامل والد_کودک

77

1022-MOTHERCONF

مادر، فرهنگ و فناوری اطلاعات

78

1023-MOTHERCONF

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به روش شناختی رفتاری بر میزان اضطراب ، استرس و افسردگی مادران دارای دانش آموز مبتلا به اوتیسم درشهرستانهای غرب تهران

79

1028-MOTHERCONF

مادری در عصر بدگمانی بر پایه عقاید فمینیستها

80

1032-MOTHERCONF

تعیین نقش مادر درخانواده و جامعه ودرراستای تحقق و شکل گیری سبک زندگی ایرانی اسلامی

81

1037-MOTHERCONF

مقایسه ذهن آگاهی و پذیرش بی قید و شرط خود مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان و مادران بدون افسردگی پس از زایمان

82

1069-MOTHERCONF

تبیین نقش و وظایف مادر در تحقق اهداف تربیت دینی کودکان با تمرکز بر هدف تربیتی دوست داشتن خدا و حجتهای الاهی

83

1073-MOTHERCONF

تغییر دیدگاههای مادران ، نقطه آغاز تحول در تعلیم و تربیت ایران

84

1084-MOTHERCONF

بررسی راهکارهای توانمندسازی زنان در نقش دوگانه‌ی مادری و اشتغال

85

1086-MOTHERCONF

اثربخشی توانمندسازی شناختی رفتاری مادران دارای کودک اتیسم بر بهبود تعامل با کودک

86

1098-MOTHERCONF

تبیین روان‌شناختی حمایت پدر از مادر درمنابع اسلامی و تاثیر تربیتی آن بر فرزندان

87

1100-MOTHERCONF

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و مولفه های پرخاشگری مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی

88

1103-MOTHERCONF

مروری بر چالش های فضای مجازی و آگاهی مادران نسبت به آن

89

1104-MOTHERCONF

واکاوی نسب ناشی از امومت جنین اهدایی در حقوق ایران و فقه امامیه

90

1105-MOTHERCONF

تبیین مفهوم فرزند از دیدگاه مادران و پدران: «زندگی من» و «زندگی با من»

91

1106-MOTHERCONF

مبنای مسئولیت مدنی مادر جانشین در صورت عدم ارایه اطلاعات دقیق به والدین صاحب گامت در حقوق ایران

92

1107-MOTHERCONF

بررسی رابطه بلوغ عاطفی با صمیمیت زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده خانه های سلامت مناطق مرکزی شهر تهران سال 96

93

1108-MOTHERCONF

بررسی رابطه سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده خانه های سلامت مناطق مرکزی شهر تهران سال 96*

94

1137-MOTHERCONF

اصول علمی تربیت و ایفای نقش مادری

95

1145-MOTHERCONF

جستاری نقادانه ازرویکرد برنامه ششم توسعه به امنیت قانونی مادران در برابر خشونت

96

1113-MOTHERCONF

ررسی حق حضانت (مادر)در فقه امامیه واهل سنت

97

1109-MOTHERCONF

جایگاه و نقش مادر در دین صابئین مندائی

98

1093-MOTHERCONF

دانشگاه و تامین سلامت اجتماعی مادران سالمند با نگرشی بر سلامت اجتماعی زنان ساکن خانه سالمندان و زنان سالمند عادی

99

1079-MOTHERCONF

گونه شناسی اشتغال براساس جنسیت

100

1076-MOTHERCONF

نقش و جایگاه ملکه‌های مادر در حرم‌سرای پادشاهان صفویه

101

1075-MOTHERCONF

سنتز پژوهی بازنمایی زنان در سینمای ایران

102

1052-MOTHERCONF

توانمندسازی مادران سرپرست خانوار با رویکرد بیمه های اجتماعی

103

1149-MOTHERCONF

نقش تربیتی مادر در مراحل مختلف رشد از منظر اسلام و روان‌شناسی رشد

104

1146-MOTHERCONF

امکان اخذ نفقه آینده فرزند توسط مادر

105