برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مادری و پیشگیری از آسیبهای کودکان در فضای مجازی
1396-12-15 08:00-16:00
1396-12-18 08:00-16:00
آدرس: بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان
800,000 ریال
0 خانم دکتر مرضیه عالی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
2 ماساژدرمانی با تمرکز بر تعامل مادر کودک
1396-12-15 08:00-16:00
1396-12-18 08:00-16:00
بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان
1,000,000 ریال
0 آقای دکتر علیرضا ملازاده دکتری روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه
3 پرورش خلاقیت فرزندان ( کودکان و نوجوان) (ویژه خانواده)
1396-12-16 08:00-16:00
1396-12-18 08:00-16:00
آدرس: بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان
800,000 ریال
1 خانم دکتر افضل السادات حسینی
4 کارگاه آموزشی تربیت علمی فرزند و مراحل آن
1396-12-15 13:00-16:00
1396-12-18 13:00-16:00
بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان
800,000 ریال
1 آقای دکتر دادرس
5 کارگاه بررسی حقوق و تکالیف مادر در خانواده در نظام حقوقی ایران
1396-12-15 08:30-12:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
1,000,000 ریال
5 دکتر خدیجه مظفری سیبنی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)
6 کارگاه بررسی نظام حقوقی زنان سرپرست خانوار و امنیت حقوقی و روانی ایشان در جامعه
1396-12-15 14:00-16:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
1,000,000 ریال
20 خانم مریم حقیقی و آقای دکتر محسن سودمند
7 کارگاه حقوق کودکان در خانواده و مدرسه با نگاه بر خشونت های خانگی و آموزشی
1396-12-15 10:00-12:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
1,000,000 ریال
15 خانم گلناز فیروزی و آقای دکتر محسن سودمند
8 کارگاه بررسی نظام حقوقی مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل
1396-12-15 12:00-14:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
1,000,000 ریال
8 خانم دکتر سیده فرنگ فصیحی
9 مادران معماران سلامت جامعه و خانواده
1396-12-15 13:00-17:00
1396-12-18 13:00-17:00
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
800,000 ریال
0 خانم دکتر بردبار
10 کارگاه هنر مادری: توانمندسازی مادران در تربیت فرزند مسئول
1396-12-15 08:00-12:00
بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان
800,000 ریال
1 توسط خانم دکتر حاج حسینی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.