زیر محور ها:


مادر: مراقبت و سلامت

مادر و مراقبت از خود

مادر و سلامت جسم

مادر و حمایت و مراقبت از کودک ( کودکان با نیازهای ویژه)

مادر و بارداری و فرزندآوری

مادر و آسیب های روانی

آموزش و توانمندسازی مادر

 

مادر : تربیت و خانواده

آموزش و توانمند سازی دختران قبل از ازدواج

آموزش " توانمند سازی و کیفیت زندگی مادر

مادر و تربیت فرزند در دوران مختلف زندگی ( کودکی و نوجوانی و.... )

آموزش زوج ها در تربیت فرزند

مادر و چالش های خانواده(مشاجرت ، طلاق و ...)

مادر:وظایف پدر و فرزندان در خانواده

بازنمایی تصویر مادر در نظام های تربیتی و برنامه درسی و...

 

مادر: اقتصاد و اشتغال

مادر و اشتغال و مشارکت اجتماعی

مادر و تحصیل و نقش های شغلی

مادر و اقتصاد خانواده

مادر: صنعت و انگیزه های شغلی

و....

 

مادر: نظام حقوقی

مادر و حقوق خانواده (حضانت)

امنیت و حمایت قانونی از مادر

(مادران سرپرست خانواده، شاغل، محصل و...)

مادر و خلآهای قانونی و حقوقی

مادردرنظام های حقوقی ایران و جهان

مادروآموزش حقوق

و...

 

مادر: فرهنگ وجامعه

مفهوم مادر در تاریخ ،ادبیات، فرهنگ ، فلسفه و دین

سیمای مادر در ادبیات، فلسفه، دین و فرهنگ (نقش ها و کلیشه های جنسیتی)

تصویر مادر در رسانه، فیلم و سینما

مادر و آسیب های اجتماعی ( فقر، اعتیادو...)

سلامت اجتماعی و معنوی مادر و حمایت ازآن

مادر و چالشهای عصر جدید( فناوری اطلاعات و فضای مجازی و...)

و...