باسمه تعالی

 

سخن دبیر علمی همایش:

اولین کلمه ای که پس از شنیدن واژه "مادر" در ذهن هر کدام از ما تداعی می شود، چیست؟ عشق، ایثار، آغوش همیشه باز.

بدون تردید، مادر مظهر عشق جاودانه و عاری از هر گونه خودخواهی است. مادر است که می تواند برای فرزندش از همه آرزوها، خواسته ها و نیازهایش بگذرد و خود را نبیند و این مفهوم را تنها کسی می تواند عمیقاً درک کند که خود، مادر باشد.

اما آیا مفهوم و مسئولیت مادری با مهر و عاطفه ای که هدیه الهی در قلب مادران است، خلاصه می شود یا باید برای "مادری" در جستجوی مفهومی ورای این مفاهیم عمیق بود. مادر در کنار مهرورزی اش به فرزند، می تواند زمینه رشد ابعاد عقلانی، اجتماعی و اخلاقی فرزندش را فراهم آورد و این زمانی میسر است که خود در این زمینه ها رشد یافته و توانمند باشد. جامعه ای که این فرصت را برای زنانش فراهم می آورد تا بتوانند در تمام زمینه ها از ظرفیت وجودی اشان بهره کافی برده و به رشد و تعالی برسند، می تواند به فردایی بهتر و جامعه ای سالم، شاداب، اخلاقی و رو به توسعه امیدوار باشد. لذا کرامت زن و مادر، فراهم نمودن بستر برای رشد آنان، مساوی با داشتن جامعه و فرهنگی رشدیافته، معنوی و توسعه یافته در همه ابعاد است.

در این همایش، تلاش می شود با نگاهی دوباره به مفهوم "مادری" و توجه به این مفهوم از زوایای کمتر دیده شده، به تقویت نگاه همه جانبه و عمیق به جایگاه مادر داشته و از این طریق، قدمی در مسیر رشد و تعالی جامعه امروز بردارد.